September 11, 2019

Astronautdrømmen

Psykologiprofessor Gro Mjeldheim Sandal forklarer hvordan man plukker ut astronauter. Hvilke egenskaper er de viktigste, hvordan er de å være rundt, og bør de være ekstroverter eller introverter?

More episodes

Load more

Play this podcast on Podbean App