November 11, 2019

Musikk på resept

Musikkterapiforsker Viggo Krüger forklarer hvordan musikk påvirker hjernen. Hva er det med musikk som kan  få gamle til å huske, språkløse til å kommunisere og som kan lindre både fysisk og mental smerte?

More episodes

Load more

Play this podcast on Podbean App